Home         Solutions         Products         Customers         Service         Partners         Support         Education         About
De reis naar een innovatieve IT-organisatie
Bedrijven die applicaties op het mainframe hebben draaien, zullen om te innoveren vaak eerst moeten moderniseren. Recent onderzoek van Gartner onder ruim 2.300 CIO’s laat zien dat zogenaamde Legacy Modernization één van hun prioriteiten is. Modernisering is nodig om de nieuwste technologieën te kunnen integreren, de kosten van het onderhoud te verlagen, een veilige werking te blijven garanderen en systemen aan te kunnen passen aan veranderende business. Dit zijn tevens randvoorwaarden om te innoveren. 

 IT-managers zijn druk doende om de ideale voorwaarden te kunnen scheppen om innovatie mogelijk te maken. Is uw IT-organisatie innovatieklaar? 

Download de whitepaper

Vul alstublieft de velden hiernaast in om de whitepaper te downloaden. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden in geen geval aan derden verstrekt.Wat is de innovatiekracht van mainframe-applicaties? En hoe benut u die?    
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Organisaties trekken steeds meer de conclusie dat ze uitbezuinigd zijn. Zowel met quick wins als meer rigoureuze bezuinigingen is reeds het mogelijke voordeel behaald. Daarom zoeken organisaties naar andere manieren om toekomstbestendig te worden en te blijven. Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Uit resultaten van de ICT-besturingsscan van adviesbureau Berenschot blijkt dat ongeveer 70 procent van de organisaties apart budget gereserveerd heeft voor innovatie.